The Tommy Povajean’s Podcast

#6. PODCAST: Záznam zo žive vysielania v rádiu Slobodný Vysielač

March 20, 2019

hosť : Mgr. Tomáš Považan… Študoval na fakulte telesnej výchovy a športu a Fakulte Managementu na Komenského v BA. Pôsobí ako silovo – nápravný tréner, Lektor, venuje sa preventívnej životospráve a celkovému rozvoju. Je autorom niekoľkých publikácií knihy Puzzle Života

V tomto rozhovore sa dozviete viac o mojej ceste, o tom čo robím a ako robím a ďalšom smerovaní či plánoch...