The Tommy Povajean’s Podcast

# 2 PODCAST: Ako sa zo študenta stáva leader, tréner a učiteľ - Tommy Považan

November 21, 2016

Toto interview je o tom, ako napredovať vo svojom živote a postupne budovať svoj charakter. O tom ako napĺňať svoj potenciál, sa v dnešnom interview porozprávame s Tommym Považanom. Aj on sám bol študentom a dnes je z neho leader, tréner a učiteľ. Pomáha ľuďom pod jeho levelom poznania posúvať sa vyššie...